การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Lifestyle) ภายใต้แบรนด์ ‘ซิลด้า’ ได้รับการออกแบบและผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือการใช้งาน หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์โฮมเพจฝ่ายสนับสนุนโดยละเอียด กรณีที่ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติก่อนสิ้นสุดระยะรับประกัน ซึ่งนับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก กระนั้นผลิตภัณฑ์ของซิลด้าก็ได้เตรียมบริการด้านการรับประกันไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ

ซิลด้ายินดีให้บริการดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคทุกเครื่องที่มีการใช้งานภายในประเทศตามเงื่อนไขการรับประกันตามประเทศที่ผู้ซื้อได้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของคุณ กรุณาลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ หรือดาวน์โหลดใบรับประกัน