เริ่มต้นตัดหนวดอย่างไรไม่ให้พลาดเนี้ยบทุกทรง (FOR BEGINNER)

วันที่ 6 มกราคม 2544 ถือการเลือกตั้งครั้งแรกที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้ง ก่อนประกาศรับรอง และมีการประกาศให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ในการรับรองผลการเลือกตั้งรอบแรก