Ergonomic design สำคัญแค่ไหนกับงานออกแบบปัตตาเลี่ยน

Ergonomic design
สำคัญแค่ไหนกับงานออกแบบปัตตาเลี่ยน

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ เรียกได้ว่า Apple เป็นบริษัทแรก ที่โดดเด่นและกระตุ้นให้โลกเห็นความสำคัญของงานดีไซน์ ออกแบบโดยคำนึงถึงการที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ แต่วิถีในงานออกแบบของญี่ปุ่น มีจุดเด่นตรงที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นอันดับแรกมานานมาก แล้วสะท้อนผ่านการหยิบจับเอาสิ่งรอบตัวมาทำให้เกิดเป็นงานศิลปะและดีไซน์ ที่ประกอบไปด้วยความเอาใจใส่ ความช่างสังเกต ความเข้าใจในการใช้ชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ตอบสนองความต้องการของทุกๆ ชนชั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นดาบซามูไร ที่นอกจากเป็นอาวุธคู่กาย ยังเป็นสิ่งบ่งบอกตัวตนของผู้ถือ ทั้งสถานะ และความชำนาญในแต่ละเชิงการรบ ทั้งหมดถูกต่อยอดมาสู่การออกแบบอื่นๆ ของคนญี่ปุ่นด้วย ทั้งรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ปัตตาเลี่ยน การให้ความสำคัญกับงานออกแบบนี้เราเรียกว่างานออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานแบบนี้ว่า เออโก้ดีไซน์ (Ergonomic design) หรือการออกแบบที่คำถึงถึงกายศาสตร์ ยึดเอาสัดส่วนมนุษย์เป็นสำคัญเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการทำงาน ในหลักการนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในการออกแบบเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เพื่อลดอาการบาดเจ็บในการทำงาน ว่ากันจริงๆ มันก็อยู่กับมนุษย์เรามาตลอดนั่นแล

วิธีคิดในการออกแบบปัตตาเลี่ยน Xilda ก็เช่นกัน เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานจริงเพื่อนำมาสู่การดีไซน์ที่จับถนัดมือในทุกๆ การเคลื่อนไหวที่ออกแบบเฉพาะสำหรับชาวเอเชียที่มือเล็กกว่าชาวตะวันตก เลือกใช้สีที่บ่งบอกถึงความสุขุม เรียบง่ายและคลาสสิกแบบญี่ปุ่น

องค์ประกอบเหล่านี้ อาจมองดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เราก็หวังว่าคุณจะรับรู้ถึงความพยายามในการออกแบบของเรา